Voor het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, ongeacht om wat voor bedrijf het gaat, is een stevige dosis actuele kennis vereist. De regelgeving verandert voortdurend en het achteraf herstellen van 'foutjes' is meestal erg tijdrovend en soms zelfs erg kostbaar.

Wij beschikken over alle benodigde kennis en ervaring om ook voor uw bedrijf de volgende activiteiten uit te voeren:

  • Verzorgen van de financiële administratie
  • Verzorgen van de salarisadministratie
  • Opstellen van de jaarrekening
  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting (ook voor particulieren)
  • Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
  • Verzorgen loonaangifte

Meer dan 'cijfers alleen'

Naast de bovenstaande diensten kunt u bij ons rekenen op kwaliteit en snelheid als het gaat om het opleveren, analyseren en toelichten van financiële stuurgegevens. Die komen van pas als op het juiste moment de juiste beleidsbeslissingen genomen moeten worden.

Daarbij kan het gaan om budgettering, financiering, personele aangelegenheden, business-planning, rapportages aan de bank, etcetera.


Al onze diensten worden tegen scherpe tarieven geleverd en het spreekt vanzelf dat daarover vooraf glasheldere afspraken kunnen worden gemaakt.

Bij ons zijn klanten geen nummers, wij gaan zorgvuldig en liefst op een persoonlijke manier met u om.

Bezoekadres

Dorpsstraat 32 A
2912 CB Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres:

Postbus 98
2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel

Tel: 0180 - 390 177
Kvk: 24370078

info@moerkerken-administraties.nl